• Home
  • Ứng dụng dệt bao PP

Ứng dụng dệt bao PP

Hạt chất độn Taical (Filler Masterbatch) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất Dệt bao PP cho các ứng dụng cuối về Bao bì PP (Bao bì thực phẩm, ngũ cốc, bao bì gạo, bao bì hoá chất phân bón nông nghiệp,…)
Clear Filters
Sản phẩm CALMAST®MF550 là lựa chọn hoàn hảo giúp nhà sản xuất sản phẩm nhựa tối ưu hoá chi phí và cải thiện các đặc điểm cơ - lý tính như khả năng chịu nhiệt, cải thiện bề mặt, tăng độ bền xé và độ bền kéo đứt của thành phẩm. Đặc biệt là tăng độ ổn định trong quá trình gia công của sản phẩm cuối. Một số ứng dụng phổ biến của MF550 (PP Calcium Carbonate Filler Masterbatch) trong Kéo sợi dệt bao (PP WOVEN BAG) bao gồm Bao bì thực phẩm, ngũ cốc, bao bì gạo, bao bì hoá chất phân bón nông nghiệp,…)
Sản phẩm CALMAST®PP1819 là lựa chọn hoàn hảo giúp nhà sản xuất sản phẩm nhựa tối ưu hoá chi phí và cải thiện các đặc điểm cơ - lý tính như khả năng chịu nhiệt, cải thiện bề mặt, tăng độ bền xé và độ bền kéo đứt của thành phẩm. Đặc biệt là tăng độ ổn định trong quá trình gia công của sản phẩm cuối. Một số ứng dụng phổ biến của PP1819 (PP Calcium Carbonate Filler Masterbatch) trong Kéo sợi dệt bao (PP WOVEN BAG) bao gồm Bao bì thực phẩm, ngũ cốc, bao bì gạo, bao bì hoá chất phân bón nông nghiệp,…)