• Home
  • Ứng dụng thổi màng PE

Ứng dụng thổi màng PE

Nguyên liệu sản xuất màng và túi trên nền PE (Túi cuộn, túi áo phông, túi đựng rác, túi mua sắm, màng nông nghiệp, …)
Clear Filters
Sản phẩm CALMAST®MB130 là lựa chọn hoàn hảo giúp nhà sản xuất sản phẩm nhựa tối ưu hoá chi phí và cải thiện các đặc điểm cơ - lý tính như khả năng chịu nhiệt, cải thiện bề mặt, tăng độ bền xé và độ bền kéo đứt của thành phẩm. Đặc biệt là tăng độ ổn định trong quá trình gia công của sản phẩm cuối. Một số ứng dụng phổ biến của MB130 (PE Calcium Carbonate Filler Masterbatch) trong thổi màng (Blow Film) bao gồm túi siêu thị, túi rác, túi T-shirt, Túi D-cut, bao bì thực phẩm,…
Sản phẩm CALMAST®MB170 là lựa chọn hoàn hảo giúp nhà sản xuất sản phẩm nhựa tối ưu hoá chi phí và cải thiện các đặc điểm cơ - lý tính như khả năng chịu nhiệt, cải thiện bề mặt, tăng độ bền xé và độ bền kéo đứt của thành phẩm. Đặc biệt là tăng độ ổn định trong quá trình gia công của sản phẩm cuối. Một số ứng dụng phổ biến của MB170 (PE Calcium Carbonate Filler Masterbatch) trong thổi màng (Blown Film) bao gồm túi siêu thị, túi rác, túi T-shirt, Túi D-cut, bao bì thực phẩm,…