kiem-soat-chat-luong

Hệ thống ISO 9001:2015

Nhằm thỏa mãn nhu cầu chất lượng ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước, từ nhiều năm nay, Công ty cổ phần nhựa Á Đông (ADC PLASTIC., JSC) liên tục áp dụng các công nghệ quản trị chất lượng hàng đầu trên thế giới như: 5S, TPM, ISO,… vào hoạt động sản xuất và kinh doanh.