Scroll Top

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Trải qua hành trình gần 20 năm phát triển, Hiện tại ADC PLASTIC sở hữu nhà máy sản xuất với công nghệ hiện đại hàng đầu Việt Nam, với 12 dây chuyền sản xuất, tổng diện tích 15.000 m2 và tổng công suất 460.000 tấn/năm.

Năm 2023

Nhà máy Công ty cổ phần Nhựa Á Đông – Yên Mỹ, Hưng Yên (ADC PLASTIC) đi vào hoạt động với 100% Công nghệ hiện đại đạt tổng công suất 460.000 tấn/năm và tổng diện tích 15.000 m2.

Năm 2021

Hoàn thiện xây dựng cơ bản nhà máy ADC PLASTIC tại CN Yên Mỹ 2 – Hưng Yên.
Lắp đặt 5 dây chuyền sản xuất mới đạt tổng công suất 55.000 tấn/năm

Năm 2020

Khởi công dự án xây dựng nhà máy tại khu CN Yên Mỹ 2 – Hưng Yên.

Năm 2019

Lắp đặt toàn bộ dây chuyền công nghệ mới đạt tổng công suất 120.000 tấn/ năm

Năm 2013

9 dây chuyền sản xuất hạt chất độn (Filler Masterbatch) đạt tổng công suất 54.000 tấn/ năm

Năm 2010

6 dây chuyền sản xuất hạt chất độn (Filler Masterbatch) đạt tổng công suất 30.000 tấn/ năm

Năm 2007

4 dây chuyền sản xuất hạt chất độn (Filler Masterbatch) đạt tổng công suất 19.000 tấn/ năm

Năm 2004

2 dây chuyền sản xuất hạt chất độn (Filler Masterbatch) đạt tổng công suất 9.600 tấn/ năm.