Chất độn CaCO3

Với lợi thế gần nguồn nguyên liệu đá vôi chất lượng cao, trữ lượng dồi dào tập trung tại khu vực phía Bắc, Việt nam. Các sản phẩm CALMAST (chất độn CaCO3) luôn ổn định về nguyên liệu đầu vào, độ mịn bột đá cao, nhựa nền phù hợp,… được kiểm soát chất lượng theo tiêu chuần ISO 9001:2015, đáp ứng tiêu chuẩn REACH/RoHS và Food Contact.

Có 3 sản phẩm tìm thấy