Hạt Compound

Hạt compound COMPLAS cung cấp các giải pháp compound để tạo ra một hỗn hợp nhựa mới. Đó là sự hòa quyện giữa nhựa (thành phần chính) kết hợp với phụ gia chức năng và bột màu phối, có thể làm thay đổi thuộc tính vốn có của nhựa hoặc kết hợp giữa hai nhựa nền khác nhau tạo thành một hợp chất nhựa cải tính mới, giúp cho quá trình gia công được dễ dàng và có chất lượng đồng nhất.

Có 1 sản phẩm tìm thấy