slide-x1-10

18 năm – một chặng đường

  • * Tháng 4/2004 bắt đầu thực hiện dự án thành lập NMSX hợp chất CaCO3 đầu tiên tại ADC.
  • * 2005 – 2008: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tập trung xuất khẩu thị trường Châu Á với sản lượng trung bình đạt 20.000 – 30.000 tấn/ năm.
  • * 2009 Tiếp tục đầu tư thực hiện dự án thành lập NMSX thứ 2, mở rộng quy mô sản xuất.
  • * 2009 – 2012 (giai đoạn 1): Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm, đổi mới công nghệsản xuất, gia tăng sản lượng, nâng tổng công suất lên gấp 2 lần, tương đương 60.000 tấn/ năm
  • * 2012- 2016 (giai đoạn 2): Hiện đại hóa thiết bị kiểm tra nguyên liệu đầu vào và kiểm soát chất lượng đầu ra tại Phòng LAB, mở rộng sản xuất hạt màu, hạt phụ gia và compound nhựa các loại. Tiếp tục đầu tư và đổi mới công nghệ, nâng tổng công suất lên 80.000 tấn/ năm
  • * 2016 Cổ phần hóa doanh nghiệp và đổi tên thành Công ty Cổ phần Nhựa Á Đông, với tên viết tắt ADC PLASTIC ., JSC.
  • * 2017 ADC Plastic được Tuv Noud (CHLB Đức) đánh giá hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015
  • 2019 Xây dựng nhà máy tại khu Công nghiệp Yên Mỹ 2, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
  • 2020 Nhà máy Yên Mỹ 2 đi vào hoạt động.