Scroll Top
Văn phòng tại Hà Nội
Địa chỉ: Số 14-15, A18-BTSL2, đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam.
Số điện thoại: (+84 24) 3365 8245
Hotline (Whatsapp, Wechat, Viber, Messenger): (+84) 90 485 17 86
Email: info@adcplastic.com
Nhà máy Yên Mỹ 2
Địa chỉ: Đường D1, Khu CN Yên Mỹ II, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam.

Số điện thoại: (+84 24) 3365 8245
Hotline (Whatsapp, Wechat, Viber, Messenger): (+84) 90 485 17 86
Email: info@adcplastic.com

    LIÊN HỆ