Scroll Top
Nghề nghiệp
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
THÔNG TIN ỨNG TUYỂN
NHẬP TỜ KHAI THÔNG TIN ỨNG VIÊN
1. Chuyên viên cao cấp nghiên cứu phát triển thị trường
Xem chi tiếtỨng tuyển
2. Chuyên viên cao cấp truyền thông – marketing
Xem chi tiếtỨng tuyển
3. Giám Đốc phát triển kinh doanh khu vực
Xem chi tiếtỨng tuyển
4. Chuyên viên cao cấp phát triển kinh doanh
Xem chi tiếtỨng tuyển
5. Đại diện phát triển kinh doanh
Xem chi tiếtỨng tuyển
6. Giám Đốc phát triển chuỗi cung ứng
Xem chi tiếtỨng tuyển
7. Chuyên viên cao cấp phát triển chuỗi cung ứng
Xem chi tiếtỨng tuyển
8. Nhân viên hậu cần cung ứng
Xem chi tiếtỨng tuyển
9. Kế Toán trưởng
Xem chi tiếtỨng tuyển

    LIÊN HỆ TUYỂN DỤNG